Platfòm KAKOLA


  Konbit Ayisyen pou Kore Lakay (KAKOLA)

PLATFÒM

Kriz peyi Dayiti ap travèse nan jounen jodi a pa koumanse ak monte Aristide opouvwa, men se rezilta lit de klas k ap kontinye depi apre sasinay Dessalines, fondatè endepandans nou, an 1806. Nan batay pou boujwazi a kontwole direksyon peyi a yo lage nou nan yon twazyèm okipasyon 29 Fevriye 2004 kote militè meriken kidnape Prezidan pèp la te chwazi a, Jean Bertrand Aristide, e fòse l kite peyi a. Se konsa, yon gwoup pwogresis ki konsène ak pwoblèm liberasyon peyi Dayiti vin wè nesesite pou mete tèt ansanm pou pote ranfò nan lit pèp la ap mennen pou konbat okipasyon sa a.

Men rezilta yon lis pozisyon manm KAKOLA dakò sou yo:

1. Nou denonse koudeta 29 Fevriye 2004 la kote enperyalis yo mete avèk boujwazi bòdmè e tiboujwa reyaksyonè pou retire mas popilè yo sou sèn politik la.

2. Nou kont okipasyon peyi Dayiti e n ap denonse tout gwo peyi sousè k ap mache piye richès nasyonal lòt peyi.

3. N ap defann dwa granmoun peyi nou, ki vle di: dwa pou majorite a chwazi sistèm politik ak gouvènman li kwè ki ka regle enterè l pi byen. Dwa sa a, pèsonn pa ka manyen l, ni chanje l.

4. N ap rele anmwe kont masak dirijan defakto, kò lame FRAP, ansyen militè, makout mete ak okipan an ap fè sou mas popilè yo.

5. Nou bat chalbari dèyè tout alyans swadizan goch pwogresis ak platfòm panzouyis 184 la.

6. Nou kondane tout plan ekonomik ki pa nan enterè majorite a e k ap kokobe pwodiksyon nasyonal la.

7. Nou denonse tout lespri sektaris tankou nou denonse tout pwopagann anti pèp medya apatrid yo.

8. N ap kore tout mouvman k ap batay pou bati yon devlopman nasyonal sou baz demokrasi popilè.

9. Nou dwe konte sou pwòp fòs nou anvan nou konte sou solidarite entènasyonal.

10. Nou respekte dwa pèp la pou fòme òganizasyon defans toupatou nan peyi a, kote pitit li yo kapab pwoteje tèt yo kont kraze zo.

11. Nou mande gouvènman peyi Lafrans pou renmèt peyi Dayiti lajan li te fòse l peye pou endepandans li.

An avan konpatriyòt, ann mete tèt ansanm pou nou ede mas popilè yo kase chenn lan. Se sèl mwayen nou kapab reprann diyite ak respè granmoun nou. Si zansèt nou yo te ret gade, nou ta kapab esklav jouk jounen jodi a. N ap rele viv libète e aba okipasyon.

KAKOLA
P.O. Box 250 459
Brooklyn, NY 11225

(917) 251-6057, (718) 629-4050

konbitla@yahoo.com


Ekri Nou!

konbitla@yahoo.com

Platfòm KAKOLA | Home | La Dessalinienne | LaDesalinyèn | Constitution | Emisyon Boukan |