Selebrasyon Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen 2015

Brooklyn College, Brooklyn, NY

Teyat Ayisyen an Kreyòl:

Yon espas pou patisipasyon

Yon zouti pou transfòmasyon


KÈK KONFERANS YO TE PREZANTE POU SELEBRE JOUNEN ENTÈNASYONAL KREYÒL
NAN BROOKLYN COLLEGE NAN NEW YORK 30-31 OKTÒB 2015Mètrès Seremoni Jasmine C. Narcisse ap entwodui Jean-Yves Plaisir pandan l ap ouvri Selebrasyon Lang Kreyòl ak Kilti Kreyòl 2015
kreyol20151030NarcisseEntwoPlaisir.mp3Jean-Yves Plaisir:
Misyon "Haitian Studies Institute"
kreyol20151030Plaisir.mp3Rodneyse Bichotte:
Depite Rodneyse Bichotte ap fè yon rapò sou sa li akonpli deja e sa li pral fè nan "New York State Assembly" a kòm reprezantan 42zyèm distri a.
kreyol20151030Bichotte.mp3Jasmine C. Narcisse ap entwodui Menès Dejoie pandan l ap remèsye Rodneyse Bichotte
kreyol20151030NarcisseEntwoDejoie.mp3
Menès Dejoie:
Ki sa teyat janm fè pou pèp Ayisyen?
kreyol20151030Dejoie.mp3


Yon minit rekèyman pou Joe Trouillot
kreyol20151030Dejoie-Trouillot.mp3Mètrès Seremoni Jasmine C. Narcisse ap anonse Mèt Senèk, yon tipyès teyat Cauvin L. Paul:
kreyol20151030NarcisseEntwoTipyès.mp3Menès Dejoie:
Menès Dejoie ap entwodui Luna Gourgue
kreyol20151030DejoieEntwoGourgue.mp3Luna Gourgue:
Mesaj Solidarite pou raple kominote a ak komite ki òganize Selebrasyon Lang Kreyòl ak Kilti Kreyòl 2015 nan Bwouklin lan yo pa poukont yo. Ayisyen anpil lòt kote nan dyaspora ak an Ayiti ap selebre Lang Kreyòl ak Kilti Kreyòl tou.
kreyol20151030GourgueMesaj.mp3Jasmine Narcisse, Lily Cerat, Menès Dejoie, Yves Raymond, Luna Gourgue, Jean Refuse:
Braselide sou teyat, elatriye...
Kreyol20151030Braselide.mp3Hugues Saint-Fort:
Entwodiksyon Jounen samdi 31 oktòb 2015 lan:
kreyol20151031StFortEntwo.mp3


Premye Entwodiksyon Luna Gourgue
kreyol20151031StFortEntwoGourgue.mp3


Dezyèm Entwodiksyon Luna Gourgue
kreyol20151031StFortEntwoGourgue02.mp3Luna Gourgue:
Misyon Akademi Kreyòl Ayisyen an
kreyol20151031GourgueAKA.mp3


Wòl ak fonksyon teyat Kreyòl Ayisyen nan sistèm edikasyon ayisyen an
kreyol20151031Gourgue02.mp3


Luna Gourgue ap reponn kesyon piblik la
Kreyol20151031 Repons Gourgue.mp3Hugues Saint-Fort ap di Luna Gourgue mèsi
kreyol20151031StFortMèsiGourgue.mp3Hugues Saint-Fort ap entwodui Alice Backer
kreyol20151031StFortEntwoBacker.mp3Alice Backer:
Nesesite pou edite tèks an Kreyòl nan Wikipedia
kreyol20151031Backer.mp3


ATELYE SOU SENTAKS,SEMANTIK AK SISTÈM ÒTOGRAF KREYÒL


Hugues Saint-Fort ap entwodui Yves Raymond
kreyol20151031StFortEntwoStFortRaymond.mp3


Hugues Saint-Fort:
Kisa òtograf Kreyòl ye?
kreyol20151031SaintFort.mp3Yves Raymond:
Òtograf Kreyòl Ayisyen an
kreyol20151031Raymond.mp3
Hugues Saint-Fort ap entwodui Marie Lily Cerat
kreyol20151031StFortEntwoCerat.mp3Marie Lily Cerat:
Marie Lily Cerat ap di chapo ba pou tout endividi, gwoup, ak enstitisyon ki kolabore pou reyalize Selebrasyon Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen, espesyalman manm komite ki òganize woumble sa a chak ane.
kreyol20151031Cerat.mp3


Marie Lily Cerat ap di chapo ba pou Myriam Augustin
kreyol20151031Cerat-Augustin.mp3Nicole Rosefort:
Nicole Rosefort, yon "Resource Specialist" nan "NYS Statewide Language RBE-RN at NYU Steinhardt" ap esplike wòl ofis sa a ap jwe nan edikasyon bileng nan leta Nouyòk.
Kreyol20151031Rosefort.mp3Hugues Saint-Fort ap entwodui Syto Cave
kreyol20151031StFortEntwoCave.mp3Syto Cave:
Esperyans pa m nan teyat ayisyen an Kreyòl.
kreyol20151031Cave.mp3Syto Cave ap reponn kesyon piblik la
Kreyol20151031CaveRepons.mp3===================

Selebrasyon Lang Kreyòl 2014 - Brooklyn College, Brooklyn, NY

Kreyòl:

Lang Transfòmasyon

Lang Liberasyon Ayiti

Konferans sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen

Kreyòl: Lang Transfòmasyon, Lang Liberasyon Ayiti

KÈK KONFERANS YO TE PREZANTE POU SELEBRE JOUNEN ENTÈNASYONAL KREYÒL
NAN BROOKLYN COLLEGE NAN NEW YORK 24-25 OKTÒB 2014Mètrès Seremoni Myriam Augustin ap anonse sesyon apremidi samdi 25 oktòb la:
Kreyol20141025Augustin.mp3


Dr. Fabienne Doucet:
Kreyòl Lang Transfòmasyon, Lang Liberasyon pou edikasyon timoun Ayisyen
Kreyol20141024Doucet.mp3Lionel Legros avèk sineyas Patricia Benoit ("Stones in the Sun” (Wòch nan Solèy)), Miriam Neptune ("Birthright Crisis")
Fim Ayisyen an Kreyòl: Yon zouti transfòmasyon ak liberasyon
Kreyol20141024Legros-Benoit-Neptune.mp3


Dr. Wozvèl Jan-Batis:
Yon Diksyonè Monoleng Kreyòl?
Kreyol20141025JeanBaptiste.mp3


Dr. Serge Madhère:
Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen: Zouti transfòmasyon, zouti liberasyon Ayiti
Kreyol20141025Madhere.mp3


Dr. Hugues Saint-Fort:
Lang Kreyòl Kisa li ye, ki Kote li Soti, ki Relasyon li Genyen ak Sosyete Ayisyen an?
Kreyol20141025SaintFort.mp3Archangelo Joseph:
Lang Kreyòl, Kilti Ayisyen ak Ansèyman Matematik
Kreyol20141025Joseph.mp3Kreyòl Noutout Pale - Solèy Leve
Kreyòl Nou Tout Pale.mp3


Kousi Kousa - Koupe Klouwe
Coupe Cloue - Couci Couca.mp3


Kontakte Nou!
KAKOLA, P.O. Box 250 459, Brooklyn, NY 11225, (917) 251-6057

konbitla@yahoo.com

Ti Paj Kreyòl | Home | La Dessalinienne | LaDesalinyèn | Inisyativ Patriyotik | Platfòm KAKOLA