Respè!
Antre nan Sit Konbit Ayisyen pou Kore Lakay!

Bienvenue sur le Site de la
Coalition Haïtienne pour Supporter Haïti!

Welcome to the Site of the
Haitian Coalition to Support Haiti!
Kote nou soti: nou pa ka chanje l
Kote nou ye: nou deja rive la
Men, nan mitan kalfou kote nou ye, nou ka chwazi kote nou vle ale.

Pwoblèm lan: Se pa tout moun ki vle al menm kote.
Si n pa pral menm kote, nou pa ka fè menm wout.

Si w pa pral menm kote ak nou, ou pa ka vle nou met ansanm ak ou. Men, si ou dakò pou Ayiti, peyi nou an endepandan tout bon, si ou dakò pou se majorite pèp la ki dirije politik peyi a, si ou dakò Ayiti pa dwe rete anba grif peyi sousè yo, si ou dakò pou rebati sosyete nou an pou tout moun vin gen menm dwa, si ou dakò ak prensip yon sosyete ki pa gen esplwatè ak sa y ap esplwate, yon sosyete san mèt san esklav, nou ka travay ansanm.

Nou ka pa gen menm èstrateji, men sa pa vle di nou se lènmi.
Apre 200 zan batay youn kont lòt pou yon pouvwa ni youn ni lòt p ap janm geneyen, nou kwè li lè pou nou sispann voye kout manchèt nan dlo alòske reken viwonnen nou, malfini ap pran ti poul nou sou tèritwa a. Konpatriyòt Oumenm ki dispoze, Oumenm ki kwè nan enterè pèp la, ki vle peyi w endepandan vre, KAKOLA ap envite w chwazi ak li, ki wout k ap debouche sou liberasyon peyi nou an.

Ou pa ka fè l poukont ou
Li pa ka fè l poukont li.
KAKOLA pa ka fè l poukont li, nonplis
Men ansanm, ak angajman pou youn pa trayi lòt, nou ka vanse ansanm.
Nou di vanse; nou pa di rive. Paske pa gen viktwa final. Jan lòt la di l: "Lit yon pèp pa janm fini."

 


Ou ka kontakte nou nan:
Kouryèl: konbitla@yahoo.com
Telefòn: 917-251-6057, 718-629-4050

KAKOLA P.O. Box 250459
Brooklyn, NY 11225-0459

Nou gen entansyon mete sou sit sa a tout tèks KAKOLA pibliye, tout emisyon radyo Boukan ki parèt sou Radyo Pa Nou chak mèkredi swa 9-10. Konstwi sit sa a se yon travay kolektif. Nou swete jwenn kontribisyon ou sou fòm tèks, kritik, sijesyon, elatriye...


Kisa W Panse? Kontakte Nou:


konbitla@yahoo.com


[ Im Nasyonal ] [ La Dessalinienne ] [ [ Constitution ] ] [ [ Emisyon Boukan ] ] [ [ Platfòm KAKOLA ] ] [ [ Kreyòl] ] [ [ Inisyativ Patriyotik 1915] ] [ [ Lanbi Call Radio Broadcasts] ]

LINKS | AMNESTY INTERNATIONAL | HAITI LIBERTE